• Vragen? (033) 299 0502
  • Lorentzweg 2a, Bunschoten
  • Vrijblijvend kennismaken

    Vrijblijvend kennismaken

Privacyverklaring

Fresko Koudetechniek respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel en hoe wij deze beveiligen.

Verwerking van persoonsgegevens
Fresko Koudetechniek verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Bedrijfsnaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Doel van de verwerking

Fresko Koudetechniek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het afhandelen van uw betaling
Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Om goederen en diensten bij u af te leveren

Beveiliging van persoonsgegevens
Fresko Koudetechniek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@fresko.nl

Delen van persoonsgegevens met derden
Fresko Koudetechniek verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij sluiten een verwerkersovereenkomst met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of intrekking van uw toestemming sturen naar info@freskokoudetechniek.nl.

Bewaartermijn van persoonsgegevens
Fresko Koudetechniek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk.